Više od polovine građana podržava članstvo Srbije u Evropskoj uniji

Prema posledenjem istraživanju javnog mnjenja koje je Ministarstvo za evropske integrtacije sprovelo u decembru 2019. godine, 54% građana Srbije podržava članstvo u Evropskoj uniji.

Redovno istraživanje Ministarstva za evropske integracije pokazuje da je na kraju prolšle godine 42% građana mislilo da je članstvo Srbije u EU dobra stvar, dok je 22% suprotnog mišljenja.

Građani Srbije smatraju da Evropska unija otvara više mogućnosti za zapošljavanje i predstavlja put ka boljoj mogućnosti mladih. Još jedna pozitivna strana koju građani vide u EU je mogućnost da se slobodno putuje u zemljama članicama.

Prema mišljenju građana članstvo Srbije u EU može doneti više problema za domaće poljoprivrednike, a zabrinuti su i da će državu koštati mnogo novca.

Kada je u pitanju informisanje o temama vezanim za EU fondove, najveći deo ispitanika navodi da bi želeo da bude informisan o konkretnim projektima u Srbiji finansiranim iz fondova EU i koliko novca ta pomoć iznosi.

Detelji ovog istraživanja mogu se videti na sajtu Ministartva za evropske integracije.

Izvor: Ministarstvo za evropske integracije