Istraživanje javnog mnjenja: građani Evropske unije podržavaju ideju da fondnovi EU budu povezani sa vladavinom prava

Istraživanje javnog menjenja u Evropskoj uniji koje je u oktobru prošle godine sproveo Evropski parlament, a koje se odnosi na stavove i mišljenja građana tokom pandemije Kovid-19, pokazuje da građani širom EU u potpunosti podržavaju jasnu uslovljenost fondova EU poštovanjem vladavine zakona i demokratske vrednosti.

Istraživanje potvrđuje da građani žele da EU ima veća ovlašćenja u borbi protiv pandemije.

Pored velike javne podrške većem budžetu EU za prevazilaženje posledica pandemije, više od polovine ispitanika kaže da bi javno zdravlje trebalo da bude prioritet potrošnje, praćen ekonomskim oporavkom i klimatskim promenama.

77% građana EU smatra da fondovi EU treba da budu povezani sa poštovanjem vladavine prava. Skoro osam od deset ispitanika (77%) širom EU podržava koncept da EU treba da obezbedi sredstva samo državama članicama čije nacionalne vlade poštuju vladavinu zakona i demokratske principe.

Većina građana EU podržava uslovljenost korišćenja fondova sa poštovanjem vladavine prava; Foto: print screen/EP

Građani i dalje doživljavaju EU kao deo rešenja trenutne krize. Dve trećine ispitanika (66%) slaže se da bi EU trebalo da ima više nadležnosti za rešavanje kriza kao što je pandemija Koronavirusa. Samo se četvrtina (25%) ne slaže sa ovom izjavom.

Apsolutna većina građana EU (54%) slaže se da bi budžet za borbu protiv KOVIDA-19 trebalo da bude veći.

Više od polovine ispitanika (54%) kaže da bi javno zdravlje trebalo da bude prioritet potrošnje za budžet EU, a zatim ekonomski oporavak i nove mogućnosti za preduzeća (42%), klimatske promene i zaštita životne sredine (37%), ali i zapošljavanje i socijalna zaštita (35%).

Javno zdravlje je glavni prioritet u potrošnji ispitanika u 18 zemalja.

39% ispitanika kaže da je kriza Covid-19 već uticala na njihov lični dohodak, dok dodatnih 27% očekuje takav uticaj u budućnosti.

Izvor: European parlament

Autor: evropro

Naslovna fotografija: Andreas Breitling / Pixabay

Više od polovine građana podržava članstvo Srbije u Evropskoj uniji

Prema posledenjem istraživanju javnog mnjenja koje je Ministarstvo za evropske integrtacije sprovelo u decembru 2019. godine, 54% građana Srbije podržava članstvo u Evropskoj uniji.

Redovno istraživanje Ministarstva za evropske integracije pokazuje da je na kraju prolšle godine 42% građana mislilo da je članstvo Srbije u EU dobra stvar, dok je 22% suprotnog mišljenja.

Građani Srbije smatraju da Evropska unija otvara više mogućnosti za zapošljavanje i predstavlja put ka boljoj mogućnosti mladih. Još jedna pozitivna strana koju građani vide u EU je mogućnost da se slobodno putuje u zemljama članicama.

Prema mišljenju građana članstvo Srbije u EU može doneti više problema za domaće poljoprivrednike, a zabrinuti su i da će državu koštati mnogo novca.

Kada je u pitanju informisanje o temama vezanim za EU fondove, najveći deo ispitanika navodi da bi želeo da bude informisan o konkretnim projektima u Srbiji finansiranim iz fondova EU i koliko novca ta pomoć iznosi.

Detelji ovog istraživanja mogu se videti na sajtu Ministartva za evropske integracije.

Izvor: Ministarstvo za evropske integracije