Nastanak Evropske unije – od ideje do realizacije

Posle velikog stradanja evropskih naroda tokom Druog svetskog rata, među tadašnjim liderima država Evrope javila se ideja o očuvanju trajnog mira i stabilnosti na kontinentu. Ta ideja zasnivala se na slobodi, ljudskim pravima i vladavini prava. Ideja o uspostavljanju „večnog mira“ u Evropi prvi put se pominje još u sedamnaestom i osamnaestom veku u delima…