Istraživanje javnog mnjenja: građani Evropske unije podržavaju ideju da fondnovi EU budu povezani sa vladavinom prava

Istraživanje javnog menjenja u Evropskoj uniji koje je u oktobru prošle godine sproveo Evropski parlament, a koje se odnosi na stavove i mišljenja građana tokom pandemije Kovid-19, pokazuje da građani širom EU u potpunosti podržavaju jasnu uslovljenost fondova EU poštovanjem vladavine zakona i demokratske vrednosti.

Istraživanje potvrđuje da građani žele da EU ima veća ovlašćenja u borbi protiv pandemije.

Pored velike javne podrške većem budžetu EU za prevazilaženje posledica pandemije, više od polovine ispitanika kaže da bi javno zdravlje trebalo da bude prioritet potrošnje, praćen ekonomskim oporavkom i klimatskim promenama.

77% građana EU smatra da fondovi EU treba da budu povezani sa poštovanjem vladavine prava. Skoro osam od deset ispitanika (77%) širom EU podržava koncept da EU treba da obezbedi sredstva samo državama članicama čije nacionalne vlade poštuju vladavinu zakona i demokratske principe.

Većina građana EU podržava uslovljenost korišćenja fondova sa poštovanjem vladavine prava; Foto: print screen/EP

Građani i dalje doživljavaju EU kao deo rešenja trenutne krize. Dve trećine ispitanika (66%) slaže se da bi EU trebalo da ima više nadležnosti za rešavanje kriza kao što je pandemija Koronavirusa. Samo se četvrtina (25%) ne slaže sa ovom izjavom.

Apsolutna većina građana EU (54%) slaže se da bi budžet za borbu protiv KOVIDA-19 trebalo da bude veći.

Više od polovine ispitanika (54%) kaže da bi javno zdravlje trebalo da bude prioritet potrošnje za budžet EU, a zatim ekonomski oporavak i nove mogućnosti za preduzeća (42%), klimatske promene i zaštita životne sredine (37%), ali i zapošljavanje i socijalna zaštita (35%).

Javno zdravlje je glavni prioritet u potrošnji ispitanika u 18 zemalja.

39% ispitanika kaže da je kriza Covid-19 već uticala na njihov lični dohodak, dok dodatnih 27% očekuje takav uticaj u budućnosti.

Izvor: European parlament

Autor: evropro

Naslovna fotografija: Andreas Breitling / Pixabay