Evropski parlament usvojio izveštaj kojim predlažu mere zaštite od SLAPP tužbi

Evropski parlament je sa 444 glasa za, 48 protiv i 75 uzdržanih usvojio izveštaj u kojem poslanici predlažu niz mera za suzbijanje pretnje koju strateške tužbe protiv učešća javnosti (SLAPP) predstavljaju za novinare, nevladine ogranizacije i civilno društvo u Evropi.

Ilustracija: Okan Caliskan / Pixabay
SLAPP tužbe su neozbiljne pravne radnje zasnovane na preteranim i često uvredljivim tvrdnjama, koje imaju za cilj da zastraše i profesionalno diskredituju svoje mete, sa krajnjim ciljem da ih ucene i ućutkaju.

Poslanici Evropskog parlamenta zabrinuti su zbog efekta ovih tužbi na vrednosti EU, unutrašnje tržište i pravosudni sistem EU. Tekst naglašava čestu neravnotežu moći i resursa između tužilaca i optuženih, što podriva pravo na pravično suđenje. Poslanici Evrospkog parlamenta su posebno zabrinuti zbog toga što se SLAPP-ovi finansiraju iz državnih budžeta i koriste se u kombinaciji sa drugim državnim merama protiv nezavisnih medija, novinarstva i civilnog društva.

Mere zaštite žrtava i sankcionisanja onih koji zloupotrebljavaju zakone

EP žali što do sada nijedna članica EU nije usvojila ciljano zakonodavstvo protiv SLAPP-a. Zbog toga su poslanici pozvali Evropsku komisiju da predstavi paket mera i uključi ga u zakonodavstvo.

Mere uključuju:

  • Donošenje EU direktive protiv SLAPP-a kojom se uspostavljaju minimalni standardi, koji bi trebalo da štite žrtve, kao i da spreče i sankcionišu moguću zloupotrebu anti-SLAPP mera;
  • Pravni okvir u predstojećem Zakonu o slobodi medija;
  • Sprečavanje tužitelja da biraju najpovoljniju jurisdiksciju za podnošenje tužbe, odnosno, da slučajeve rešavaju sudovi u mestu u kom je prebivalište tuženog;
  • Uspostavljanje pravila o ranom odbacivanju neosnovanih tužbi uz sankcije za podnosioca tužbe ukoliko ne opravda na koji način njegova akcija nije zloupotreba zakona;
  • Zaštitne mere protiv kombinovanih SLAPP-ova, odosno, onih koje kombinuju krivične i građanske opštužbe, kao i mere kojima se osigurava da se kleveta ne može koristiti za SLAPP i
  • Uspostavljanje EU fonda za podršku žrtvama SLAPP-a i njihovim porodicama, kao i adekvatnu obuku sudija i advokata.
Evropska komisija je 4. oktobra pokrenula javnu raspravu kako bi se uključila u predstojeću inicijativu za rešavanje tužbi protiv novinara i zaštitnika prava. Očekuje se da će Komisija naredne godine predstaviti Evropski akt o slobodi medija, koji ima za cilj da zaštiti nezavisnost i pluralizam medija.

Izvor: Evropski parlament