Savet EU podržava Srbiju na evropskom putu, ali traži jaču borbu protiv korupcije

Savet Evropske unije usvojio je juče zaključke o procesu proširenja i stabilizacije i pridruživanja. U Zaključku Savet pozdravlja opredeljenje Srbije da aktivno promoviše regionalnu saradnju i podstiče Srbiju da nastavi sa naporima na jačanju dobrosusedskih odnosa i doprinose stabilnosti i pomirenju. Nevedeno je i da normalizacija odnosa sa Kosovom kao i napredak u vladavini prava ostaju ključni u određivanju tempa pristupnih pregovora.

Ilustracija: Evropska unija

Savet konstatuje da Vlada Srbije i dalje vidi evropske integracije kao svoj strateški cilj i poziva srpske vlasti da se čvrsto posvete i promovišu vrednosti EU. Savetuju da se stavi veći naglasak na ovaj cilj i proaktivno nedvosmisleno pozitivno komunicira o EU, koja je glavni politički i ekonomski partner Srbije.

Savet konstatuje napredak koji je Srbija ostvarila u nekim oblastima vladavine prava, ali i u ukupan ograničen napredak i stalna kašnjenja u nizu drugih oblasti. Savet podstiče Srbiju da nastavi da pokazuje političku volju za dalje ubrzanje reformi i da pruži konkretne i opipljive rezultate u osnovnim oblastima. Savet identifikuje najvažnije i najhitnije reforme koje Srbija treba da preduzme:

Srbija treba da se fokusira na ispunjavanje privremenih merila za poglavlja 23 i 24, uključujući implementaciju revidiranih akcionih planova za ova poglavlja. Nezavisnost i sveukupna efikasnost pravosuđa i efikasna implementacija reformi i dalje zahtevaju posebnu pažnja. Savet pozdravlja napredak koji je do sada postignut u vezi sa ustavnim reformama i poziva Srbiju da je finalizuje tokom aktuelnog skupštinskog saziva i u skladu sa Evropskim standardima i preporukama Venecijanske komisije. Srbija treba da postigne opipljive i ubedljive rezultate u vezi sa istragama, gonjenjima i pravosnažnim presudama. Srbija treba da pojača napore u borbi protiv korupcije, uključujući slučajeve visokog nivoa. U tom smislu treba da sprovede zamrzavanje i konfiskaciju imovine stečene kriminalom, posebno u pogledu teških i slučajevi organizovanog kriminala, uključujući pranje novca.

Savet potvrđuje da su medijska strategija i odgovarajući akcioni plan usvojeni, i poziva Srbiju da ih efikasno sprovodi kao prioritet, poštujući pismo i duh ciljeva medijske strategije. Istovremeno, Savet izražava ozbiljnu zabrinutost zbog ograničenog napretka ostvarenog u poboljšanju ukupnog okruženja za slobodu izražavanja. Savet ponavlja svoj poziv Srbiji da garantuje bezbednu klimu koja pogoduje nesmetano ostvarivanje slobode izražavanja i nezavisnosti medija kao hitno pitanje, uključujući intenziviranje napora da se istraže slučajevi pretnji, zastrašivanja i nasilje nad novinarima.

Srbija treba da nastavi da obraća posebnu pažnju na puno poštovanje osnovnih prava, uključujući zaštitu najugroženijih grupa, kao i za nediskriminatorne tretmana nacionalnih manjina širom Srbije, posebno u oblastima obrazovanja, korišćenje manjinskim jezicima, pristup medijima i verskim službama na jezicima manjina i da aktivno sprovodi istrage i osude za zločine motivisane mržnjom.

Savet naglašava potrebu da se obezbedi pravilno funkcionisanje demokratskih institucija i podvlači da je izborna reforma od vitalnog značaja za jačanje izbornog poverenja i odaje priznaje Srbiji koja je počela da se bavi dugogodišnjim preporukama OEBS/ODIHR. Uoči najavljenih izbora 2022. ključno je da se sve ove preporuke sprovode na inkluzivan i transparentan način zasnovan na širem političkom konsenzusu. Važno je i da se mere identifikovane u međupartijskom dijalogu takođe sprovode. Povoljno i efikasno okruženje za razvoj i finansiranje civilnog društva tek treba da se uspostavi.

Savet i dalje naglašava važnost rešavanja ratnih zločina, kao i preostalih slučajeva nestalih lica i zahteva punu saradnju sa Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove, uključujući potpuno prihvatanje i sprovođenje odluka i odluke po hitnom postupku. Ne bi trebalo da bude podrške i javnog prostora za osuđene ratne zločince niti za veličanje ili negiranje njihovih zločina.

Što se tiče ekonomskih reformi, Savet pozitivno konstatuje kontinuirani napredak ostvaren u razvoju funkcionalne tržišne ekonomije i da je uticaj krize COVID-19 bio uspešno ublažen, između ostalog, snažnim zamahom pre krize i značajnim i blagovremenim fiskalnim i monetarnim merama podrške. Savet podstiče Srbiju da u potpunosti primeni smernice za politiku navedene u Zajedničkim zaključcima ekonomskog i finansijskog dijaloga i nastavi sa strukturnim reformama javne uprave i državnih preduzeća. Osiguranje pune usklađenosti sa pravnim tekovinama EU o javnim nabavkama je važno. Savet pozdravlja napore koje je Srbija uložila u ispunjavanju merila za otvaranje u klaster 3 (Konkurentnost i inkluzivni rast) i nastaviće sa njegovom procenom.

Savet ponavlja potrebu da Srbija ispuni svoju obavezu i pojača napore i progresivno usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU, u skladu sa Pregovaračkim okvirom, i da nastavi da unapređuje svoja dostignuća kao prioritet na održiv i opipljiv način.

Savet pozdravlja kontinuirano aktivno učešće i značajan doprinos Srbije u Misijama i operacijama EU u okviru Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike.

Savet ponavlja zahtev da Srbija ispuni svoju obavezu u poštovanju zajedničke vizne politike.

Što se tiče dijaloga Beograda i Prištine koji vodi EU, Savet pozdravlja njegov nastavak u juna 2021. i pohvaljuje visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU. Savet očekuje od Srbije da se u dobroj nameri uključi u dijalog koji vodi EU i u duhu kompromisa da se postigne sveobuhvatan pravno obavezujući sporazum sa Kosovom u skladu sa međunarodnim pravom i pravom EU. Ovaj sporazum treba da se bavi svim otvorenim pitanjima i doprinese regionalnoj stabilnosti. Ovo je ključno kako bi Srbija i Kosovo mogli napredovati na svojim evropskim putevima. Savet ponavlja svoja očekivanja da se svi dosadašnji sporazumi poštuju i sprovode bez odlaganja. I jedna i druga strana takođe treba da izbegavaju radnje koje potkopavaju stabilnost i retoriku koja ne vodi tome dijalog.

Izvor: Savet Evropske unije