Koje zemlje EU su imale najveći BDP 2020. godine?

U 2020. godini bruto domaći proizvod (BDP) EU iznosio je oko 13 400 milijardi evra po tekućim cenama. U realnom smislu, BDP Evroske unije u 2020. bio je 7,6% veći od nivoa pre jedne decenije. Međutim, realni BDP je bio 5,9% niži od svog nivoa u 2019. godini; to je bio prvi pad BDP-a EU od 2009. godine, kada je BDP opao za 4,3% u odnosu na 2008. godinu, objavio je Eurostat.

Ilustracija: Pixabay

Smanjenje ekonomske aktivnosti, a samim tim i BDP-a, u skladu je sa ograničenjima koja su primenjena 2020. godine kako bi se usporilo širenje COVID-19.

U 2020, nešto više od četvrtine BDP-a EU je generisala Nemačka (25,1%), zatim Francuska (17,2%) i Italija (12,3%), ispred Španije (8,4%) i Holandije (6,0%).

Države članice EU koje su tokom 2020. najviše dorpinosile BDP-u EU; Izvor: Eurostat

Na suprotnom kraju lestvice, deset država članica EU doprinelo je manje od 1% ukupnom BDP-u EU: Malta (koja je imala najniži udeo u BDP-u EU od 0,1%), Estonija, Kipar i Letonija (sve 0,2%), Hrvatska , Litvanija i Slovenija (sve 0,4%), Bugarska i Luksemburg (obe po 0,5%) i Slovačka (0,7%).

Kada se uporedi BDP 2019. i 2020. u zemljama članicama EU, Španija je imala najveći udarac (-10,8%), a slede Grčka (-9,0%), Italija (-8,9%), Portugal (-8,4%), Malta ( -8,2%), Hrvatska (-8,1%) i Francuska (-7,9%). Jedina zemlja EU koja je zabeležila porast BDP-a u 2020. bila je Irska (+5,9%).

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS) bruto domaći proizvod (BDP) Srbije bio je u 2020. godini, u tekućim cenama, 5,5 biliona dinara (5,5 miliona miliona), i u odnosu na prethodnu godinu nominalno je bio veći za 1,5 odsto, a realno manji za 0,9 odsto.

Izvor: Eurostat i Republički zavod za statistiku