Istraživanje: Većina građana uticaje Kine i Rusije vidi pozitivno, a SAD, EU i NATO negativno

Većina građana uticaj Kine i Rusije na Srbiju u prethodnom periodu doživljava kao pozitivan, a uticaje Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i NATO-a smatraju negativnim, pokazalo je istraživanje Centra za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) i Međunarodnog republikanskog insituta (IRI), piše Danas.

Ilustracija: Tumisu/Pixabay

„Upravo iz ovog razloga većina građana veruje da su Kina i Rusija države sa kojima Srbija trenutno gaji najbolje odnose. Evropska unija je na trećem mestu. Kada se od građana traži da navedu države sa kojima bi Srbija trebalo da ima najbolje odnose, Rusija i Kina su ponovo na vrhu, dok ih prate susedne države i Evropska unija“, navodi se u istraživanju.

Subjektivni osećaj građana Srbije po kome su im Kina i Rusija bliže od Evropske unije i SAD potvrđen je i kroz deset tvrdnji iz oblasti donacija i pomoći Srbiji, ekonomije i investicija, evrointegracija, zdravlja i nauke, dodaje se.

„Čak i u oblastima poput donacija i pomoći Srbiji, u kojima je Evropska unija uz pratnju SAD dominantna, građani su uvereni da je pomoć Rusije i Kine bila veća. Osim toga, ispitanici iskazuju veru u kineske investicije i infrastrukturne projekte, kinesku i rusku vakcinu stavljaju ispred ‘zapadnih’ vakcina, a rusku ekonomiju ispred američke“, ističe se.

Kod anketiranih primetan je i visok stepen evroskepticizma, piše u istraživanju.

„Osim očitih demografskih karakteristika koje uslovljavaju odnos prema zapadu i prema istoku, klastere proistočnog raspoloženja nalazimo i među gledaocima Radio-televizije Srbije (RTS) i Pinka, čitaocima Telegrafa, portala Mondo i u pojedinim slučajevima Informera“, navodi se.

Kada su u pitanju izbori koji uključuju životnu egzistenciju, odnosno mesto gde žele da žive i rade, ispitanici CeSID-ovog istraživanja pokazuju pragmatičnost i prednost daju zemljama Evropske unije koje percipiraju kao ekonomski poželjnije zemlje za život i rad.

„Sa druge strane, u oblastima obrazovanja i medicine, Rusija se javlja kao prvi izbor. Prema mišljenju anketiranih Kina je zemlja koja je u ovom trenutku dominantan međunarodni akter kada je u pitanju ekonomija. Skoro polovina učesnika u istraživanju navodi ovakav odgovor“, dodaje se.

Da demokratija predstavlja najbolji oblik vladavine reklo je 45 odsto učesnika u istraživanju, a 27 odsto anketiranih smatra da je nedemokratska vladavina i čvrsta ruka upravo najbolji oblik vladavine.

„Dok još 27 odsto anketiranih deli stav da i demokratija i nedemokratski oblici vladavine imaju svojih prednosti i mana, te da su jednaki. Procenat onih koji smatraju da je nedemokratska vladavina i čvrsta ruka najbolji oblik vladavine raste sa porastom godina ispitanika, dok sa druge strane stav o demokratiji kao najboljem obliku vladavina natprosečno nalazimo kod najmlađih ispitanika“, piše u istraživanju CeSID-a i IRI.

CeSID i IRI sproveli su istraživanje javnog mnjenja „Percepcija građana o položaju Srbije u međunarodnim odnosima“ između 16. i 28. aprila ove godine, a anketirane su 1.004 osobe.

Izvor: Danas