Evroparlamentarci žele zaštitu medija i civilnog društva od SLAPP tužbi

Evropskoj uniji su potrebna pravila protiv pravnih akcija usmerenih na ućutkivanje kritičkih glasova, složili su se poslanici iz Odbora Evropskog parlamenta za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove (LIBE) i predložili mere za suzbijanje pretnje koju strateške tužbe protiv učešća javnosti (SLAPP) predstavljaju za novinare, nevladine organizacije i civilno društvo.

Ilustracija: Okan Caliskan / Pixabay

Očekuje se da se o nacrtu izveštaja o borbi protiv SLAPP tužbi, koji je LIBE usvojio u oktobru, glasa na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta u novembru.

Evroposlanici su izrazili žaljenje što nijedna članica EU nije usvojila zakone protiv SLAPP, kao i bojazni oko uticaja tih tužbi na vrednosti EU i unutrašnje tržište.

Oni su u izveštaju istakli neravnotežu moći i resursa između tužilaca i okrivljenih, čime se podriva pravo na pošteno suđenje.

Članove LIBE posebno brine što se SLAPP finansiraju iz državnih budžeta i koriste, u kombinaciji sa drugim državnim merama, protiv nezavisnih medija, novinarstva i civilnog društva.

Mere za zaštitu žrtava i sankcionisanje zlostavljača

Evropska komisija se u nacrtu izveštaja poziva da analizira najbolje prakse za suzbijanje SLAPP koje se primenjuju van EU i predstavi paket mera, uključujući zakonodavstvo.

Taj paket, prema članovima LIBE, treba da uključi:

– ambiciozni pravni okvir u predstojećem Zakonu o slobodi medija

– sprečavanje “turizma kleveta” jedinstvenim i predvidivim pravilima o kleveti i utvrđivanjem da o slučajevima odlučuju (i prema zakonu) sudovi u mestu u kome okrivljeni živi

– pravila o ranom odbacivanju na sudu kako bi SLAPP tužbe bile brzo stopirane na osnovu objektivnih kriterijuma, poput broja i prirode slučajeva koje je tužilac podneo, izbora jurisdikcije ili zakona ili postojanja jasne neravnoteže moći

– sankcije za tužioce ako ne dokažu da njihova radnja nije zloupotreba, pravila koja obezbeđuju razmatranje motiva za zloupotrebu, kao i plaćanje troškova i štete koju je pretrpela žrtva

– zaštita od kombinovanih SLAPP tužbi, onih kod kojih se kombinuju krivična i građanska odgovornost, i mere kojima će se obezbediti da kleveta (koja je krivično delo u većini članica, uprkos pozivima Saveta Evrope i OEBS da se dekriminalizuje) ne može da se koristi za SLAPP

– EU direktiva sa minimumom standarda koja treba da zaštiti žrtve i da speči i kazni zloupotrebu mera protiv SLAPP – npr. autoritarnim vladama koje koriste od strane vlade organizovane NVO (GONGO)

– finansijska pomoć za pravnu i psihološku pomoć žrtvama SLAPP i organizacijama koje im pomažu, kao i za adekvatnu obuku sudija i advokata.

Koizvestilac za pitanje SLAPP Roberta Metsola (EPP, Malta) rekla je da snažna podrška njihovom izveštaju šalje jasnu poruku da Parlament treba da zaštiti četvrti stub evropske demokratije.

“Tražimo mehanizme koji će omogućiti brzo odbacivanje spornih tužbi i pomoći ugoženima da traže odštetu”, rekla je Metsola.

Kako je dodala, evroposlanici se zalažu za EU fond i informativnu mrežu za podršku žrtvama.

“Ključno pitanje je ravnoteža: ciljamo one koji zloupotrebljavaju naš pravni sistem da ućutkuju ili zastrašuju a štitimo one koji su u ‘unakrsnoj vatri’ od kojih mnogi nemaju gde da se obrate”, istakla je evroposlanica.

Koizvestilac Timo Velken (S&D, Nemačka) istakao je da SLAPP, čak i pre nego što se materijalizuju, podrivaju vladavinu prava, unutrašnje tržište i pravo na izražavanje, informisanje i udruživanje.

Izvor: Euractiv