EU: Najviše samohranih roditelja u Švedskoj, a najmanje u Hrvatskoj

Prošla godina bila je izazovna usled pandemije virusa korona za mnoge roditelje koji su zaposleni. Usklađivanje radnih i porodičnih obaveza bilo je posebno teško za roditelje sa malom decom.

Povodom Svetskog dana roditelja, Eurostat je objavio izveštaj o domaćinstvima u Evropskoj uniji sa samohranim roditeljima.

Prošle godine u Evropskoj uniji zabeleženo je 195.4 miliona domaćinstava, od kojih je u trećini bilo je dece. Porodice samohranih roditelja činile su oko 14% ovih domaćinstava, odnosno 7.8 miliona, što je oko 4% od ukupnog broja domaćinstava.

Izvor: Eurostat

Udeo domaćinstava sa jednim roditeljem se razlikuje po zemljama.

Posmatrajući udeo domaćinstava sa jednim roditeljem među domaćinstvima sa decom, u šest zemalja zabeleženo je preko 20% ovakvih porodica: u Švedskoj 34%, Danskoj 29%, Estoniji 28%, Litvaniji i Letoniji po 25% i u Francuskoj 21%.

Najmanji udeo porodica sa jednim roditeljem zabeležen je u Hrvatskoj (5%), Rumuniji (7%) i Finskoj (8%), dok je u Grčkoj, Slovačkoj, POljskoj, Španiji, Sloveniji i na Malti zabeleženo po 9%.

Izvor: Eurostat

U Srbiji je tokom 2020. godine zabeleženo 2,3 miliona domaćinstava. U više od trećine domaćinstava (oko 36%) bilo je dece.

Oko 5,4 odsto domaćinstava sa decom u Srbiji (nešto više od 45.000) činile su porodice sa samohranim roditeljima, što je oko 1,9 odsto ukupnog broja domaćinstava.

Ilustracija: Daria Obymaha / Pexels