EU: 3 od 10 podnosilaca zahteva za azil su deca

Tokom prošle godine 129 630 dece (osoba mlađih od 18 godina) prvi put je podnelo zahtev za azil u Evropskoj uniji, što je 31% od ukupnog broja prvih zahteva za azil podnetih u EU. Među tom decom 10% su bila maloletna lica bez pratnje, što odgovara 3% od ukupnog broja podnosilaca zahteva za azil koji su prvi put ušli u EU.

U državama članicama EU, udeo dece u ukupnom broju podnosilaca zahteva za azil varirao je 2020. godine od 54% u Nemačkoj do 6% Slovačkoj, dok je udeo maloletnika bez pratnje u ukupnom broju podnosilaca zahteva za azil bio je najveći u Bugarksoj (23%), a najmanji u Španiji (0,1%). U Češkoj, Estoniji, Letoniji, Litvaniji i Mađarskoj 2020. nisu registrovane prijave maloletnika bez pratnje.

Deca koja su prvi put tražila azil u EU tokom 2020. godine; Izvor: Eurostat

Što se tiče zemlje državljanstva maloletnih podnosilaca zahteva za azil tokom prošle godine, više od polovine (52%) dece imalo je državljanstvo azijske zemlje, 22% Afrikanca, 13% Amerikanaca i 9% imalo je državljanstvo evropske zemlje koja nije članica EU.

Najviše maloletnih podnosilaca zateva za azil 2020. godine (25% od ukupnog broja dece koja su prvi put podanela zahtev za azil) bilo je sa sirijskim državljanstvom.

Udeo maloletnika bez pratnje u broju dece koja su prvi put podnela zahtev za azil po kontinentima iznosio je 15% za Aziju i 11% za Afriku, dok je taj udeo bio samo 2% za Evropu (van EU) i 1% za Ameriku.

Najviše podnosilaca zahteva za azil, za koje se smatra da su maloletnici bez pratnje, bilo je iz Avganistana (41% od ukupnog broja podnosilaca zahteva u EU koji se smatraju maloletnicima bez pratnje).

Deca koja su prvi put tražila azil u EU ; Udeo po kontinentma i zemljama; Izvor: Eurostat

Izvor: Eurostat

Ilustracija: Here and now, unfortunately, ends my journey on Pixabay / Pixabay