U drugoj polovini 2022. Srbija je usvojila 35 od planiranih 137 propisa u okviru EU integracija

Na sednici Vlade 23. marta donet je Zaključak o prihvatanju Izveštaja o sprovođenju Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA) za treće i četvrto tromesečje 2022. godine. Ovo je prvi objavljeni izveštaj o usklađenosti srpskog zakonodavstva sa EU nakon jula 2019. godine.

Foto: Evropska unija

Prema izveštaju koji se može pronaći na sajtu resornog ministarstva, u periodu od 21. jula do kraja prošle godine nivo uspešnosti u sprovođenju NPAA je 26%. Odnosno od planiranih 137 propisa utvrđeno je ili usvojeno 35 propisa.

Od 31 predloga zakona koji je trebalo da utvrdi Vlada, utvrđen je samo jedan predlog – Zakon o izmenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom, i to 29. decembra 2022. godine.

Od ukupno 25 planiranih podzakonskih akata, u šta spadaju uredbe, odluke, strategije i zaključci, Vlada je usvojila 12, što znači da uspešnost realicije iznosi 48%. Tokom dva poslednja tromesečja 2022. godine unapred je ispunjeno 13 obaveza planiranih za 2023. godinu, a reč je u usvajanju uredbi i pravilnika.

Kada je reč o učinku pojedinačnih ministarstava, kao što se može videti iz objavljenog NPAA, najviši procenat uspešnosti u usvajanju pravnih akata u drugoj polovini ima Ministarstvo finansija, dok je najveći broj planiranih akata u NPAA za ovaj period usvojilo Ministarstvo rudarstva i energetike.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede najviše zaostaje u realizaciji svojih obaveza za treće i četvrto tromesečje 2022. godine. Od čak 14 predviđenih predloga zakona, ministarstvo nije izradilo niti jedan.

Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina EU (NPAA) predstavlja ključni dokument u programiranju obaveza i aktivnosti proisteklih i procesa pristupnih pregovora. To je višegodišnji programski dokument koji pokriva sva poglavlja pristupnih pregovora, sa izuzetkom poglavlja 34 (Institucije) i 35 (ostalo) u kojima nema pravnih tekovina EU.

NPAA se obično izrađuje za period od pet godina sa mogućnostima godišnjih revizija ukoliko je potrebno još nešto uraditi a što nije bilo poznato u trenutku programiranja. Takođe moguće je izvršiti vremensko repogramiranje u okviru opšteg roka sprovođenja dokumenta.

Podsećamo, nakon dobijanja statusa kandidata za članstvo u EU 2012. godine, Vlada Srbije je 28. februara 2013. godine usvojila Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina EU. Četvrti revidirani Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije usvojen je 21. jula 2022. godine.

Ministarka za evropske integracije Tanja Miščević izjavila je u sredu na sednici skupštinskog Odbora za evropske integracije da je potrebna revizija NPAA, jer se prema izveštajnom periodu “ne poklapaju rezultati onoga što je planirano i onoga što je urađeno”. “To je razlog zašto moramo raditi reviziju NPAA, kako bismo ono što je potrebno uskladili sa onim što je na papiru”, rekla je Miščević.

Kako je saopšteno iz MEI, Odbor za evropske integracije je na sednici informisan o Zaključku o prihvatanju Izveštaja o sprovođenju NPAA, za treće i četvrto tromesečje 2022. “Ovog puta ćemo koristiti savremene IT tehnologije, pa će i proces pisanja izveštaja biti bolji i efikasniji”, dodala je Miščević.

U prvim godinama posle promene vlasti 2012. godine, Vlada je održavala procenat usklađivanja sa EU na natpolovičnom nivou. Na primer, u prvoj polovini 2013. usvojeno je čak 85% svih planiranih propisa. Godine 2015. taj procenat se uglavnom kretao oko 60%. Potom nastupa pad.

Dok se ispunjavanje obaveza u okviru procesa pristupanja EU često u medijima svodi na pregovore sa Prištinom i sankcije Rusiji, čitav korpus reformi koje bi Srbija trebalo da sprovede, a od kojih bi građani imali nedvosmislene koristi, ostaje zanemaren. Upravo su to reforme predviđene Nacionalnim programom, koji se godinama unazad ispunjava na ispodpolovičnom nivou.

Izvor: Europeanwesternbalkans.rs