NOVA PRAVILA O IZNAJMLJIVANJU SMEŠTAJA U EU: Ideja je da podaci budu usklađeni, precizni i dostupni svima

Prema dokumentima u koje je EURACTIV imao uvid, ministri EU postigli su dogovor o novim pravilima za Airbnb, Booking.com i platforme za kratkoročno iznajmljivanje smeštaja.

Foto: Pexels

Komitet stalnih predstavnika, koji okuplja ambasadore država članica, trebalo bi da usvoji stav o nacrtu zakona, čime bi se stvorili uslovi za njegovo odobrenje na sastanku ministara privrede 2. marta.

Evropska komisija predstavila je zakonodavni predlog u novembru, nastojeći da pojednostavi proces registracije za domaćine širom EU i obaveže putničke platforme da dele podatke sa vlastima.

Obim

Zakonski predlog treba da reguliše rastuće tržište kratkoročnih iznajmljivanja, koje je otvorilo vrata ogromnim mogućnostima za domaćine i turiste, ali je takođe dovelo do „turistizacije” gradskih centara i smanjilo dostupnost dugoročnih iznajmljivanja.

Tamo gde su lokalne vlasti poput opština Amsterdam i Barselona pokušale da intervenišu, suočile su se sa poteškoćama u primeni pravila zbog nedostatka dostupnih podataka zbog tehničkih i regulatornih ograničenja, posebno u vezi sa pravilima zaštite podataka.

U tekstu se pojašnjava da se kratkoročno iznajmljivanje može odnositi na sobe u rezidenciji domaćina, ali i na čitave stanove na kopnu i na void.

Administracija

Nacrt uredbe usklađuje proces registracije na nacionalnom nivou, nakon čega bi javni organ izdao jedinstveni identifikator za smeštaj koji se iznajmljuje, što omogućava praćenje na različitim platformama, fenomen poznat kao multi-listing.

Javni organi mogu da zahtevaju od domaćina da dostave prateću dokumentaciju, uključujući i ovlašćenje, sve dok je taj zahtev u skladu sa pravom EU.

Ako nadležni organ posumnja u date informacije, može zatražiti registracione brojeve i onlajn platformu da ukloni liste. Vlast može povući svoj registarski broj ako domaćini ne isprave informacije.

Dostupne informacije

Dodata je nova formulacija koja zahteva da informacije o pravima domaćina u vezi sa šemom autorizacije, budu lako dostupne za domaćine u skladu sa direktivom EU o uslugama.

Slično tome, države članice moraju da obezbede sve relevantne informacije za pružanje usluga kratkoročnog iznajmljivanja na svojoj nacionalnoj teritoriji.

Još jedna tačka za diskusiju među nacionalnim predstavnicima bio je odnos između nacrta zakona i nedavno usvojenog Zakona o digitalnim uslugama (DSA). Osnovni princip DSA je da se od ekonomskih operatera ne može očekivati da prate sav sadržaj na svojim platformama.

Evropske zemlje bi morale da uspostave Jedinstvene digitalne ulazne tačke, nacionalni centralizovani sistem dostupan svima, kako bi platforme mogle da vrše nasumične provere registracionih brojeva. Ideja je da se omogući Airbnb i onima koji preferiraju usluge, da dobrovoljno postave automatizovanu verifikaciju na svim svojim oglasima.

Podaci o iznajmljivanju

Putničke platforme će morati redovno da prenose podatke o aktivnostima domaćina. Savet je precizirao da ti podaci treba da odražavaju „realnu situaciju”.

Obim podataka o aktivnostima je takođe proširen i uključuje lične podatke. Konkretno, puna adresa smeštaja je dodata podacima koji se moraju navesti, zajedno sa brojem gostiju, registracionim brojem i URL oglasa.

Kompetencije nadležnih organa

Zemlje EU obeležile su nadležne organe ne samo kao one koji su odgovorni za sprovođenje procedura registracije ili prikupljanje podataka o kratkoročnim zakupima, već i kao one koji su odgovorni za primenu pravila iznajmljivanja.

Ovi podaci se mogu podeliti sa kreatorima politike, istraživačima i inovatorima. Međutim, kada se dele, ne bi trebalo da bude moguće identifikovati pojedinačne smeštajne kapacitete i domaćine, kao što su adresa i URL unosa.

Delimičan izuzetak je napravljen za kreatore politike, pod uslovom da se primenjuju odgovarajuće mere zaštite podataka. Slična zaštita je potrebna za podatke koji se dele sa nacionalnim ili regionalnim zavodima za statistiku.

Izvor: Euractiv