Indeks demokratije “Ekonomista”: Srbija dobila najnižu prosečnu ocenu od 2006.

Prema Indeksu demokratije za 2020. godinu, koji objavljuje britanski magazin “Ekonomist”, demokratija u Srbiji ocenjena je prosečnom ocenom 6,22, što je najniža ocena od 2006. godine, kada je Indeks nastao.

Prema ovom Indeksu, Srbija se još uvek nalazi u kategoriji “nepotpunih demokratija”, a pad u prosečnoj oceni u odnosu na prethodnu godinu iznosi 0,19, što je najveći pad u jednoj godini za Srbiju takođe od 2006.

Indeksom demokratije se 167 država ocenjuje po 60 pokazatelja u pet kategorija: izborni proces i plurizam, funkncionisanje vlasti, demokratska politička kultura i gradjanske slobode.

Zemlje su podeljene u četiri kategorije: „potpune demokratije“, „nepotpune demokratije“, „hibridni režimi“ i „autoritarni režimi“.

Indeks pokazaje jasan trend pogoršanja demokratije u regionu istočne Evrope, što kako navode ukazuje krhkost demokratije u vreme krize i spremnost vlada da žrtvuju građanske slobode u vršenju nekontrolisane vladavine u vanrednost stiuaciji.

Prema podacima koje je objavio britanski Ekonomist, u regionu istočne Evrope zabeležen je pad podrške demokratiji među građanima i sve veća podrška vojnoj vladavini i moćnicima.

Ni 2020. godine u regionu još uvek nema “punih demokratija”, a samo je Albanija promenila kategoriju iz hibridnog režima u nepotpunu demokratiju.

Na vrhu liste, kao najbolja u ocenjivanju, i dalje je Norveška s, a na dnu je, kao najgora, Severna Koreja.

U Trinaestom izdanju Indeksa demokratije, glavni fokus je na uticaju pandemije koronavirusa na demokratije i slobode širom sveta. Prosečna globalna ocena u Indeksu demokratije 2020. pala je sa 5,44 u 2019. na 5,34, tako da je ovo kako su istakli, najlošija globalna ocena.

Izvor: EWB

Ilustracija: John Hain / Pixabay