KRAJ RAZLIKE U ZARADAMA NA OSNOVU POLA: Šta sve uređuje nova direktiva EU o transparentnosti plata?

Direktivu, koju je Evropska komisija predložila u martu 2021. godine, države članice će morati formalno da usvoje i implementiraju je u nacionalno zakonodavstvo u roku od tri godine nakon stupanja na snagu.

Ilustracija: Tumisu/Pixabay

Velika većina u Evropskom parlamentu glasala je danas (30. mart) za usvajanje direktive Evropske unije o transparentnosti plata koja ima za cilj smanjenje razlike u platama u EU na osnovu pola.

„Ovim glasanjem ukidamo tajnost u vezi sa platama, jačamo prava radnika i njihovo individualno pravo na informacije“, rekla je poslanica i koizvestilac direktive Kira Mari Peter-Hansen (Zeleni) tokom plenarne debate pre glasanja.

Sada će direktivu, koju je Komisija predložila u martu 2021. godine, države članice morati formalno da usvoje i implementiraju je u nacionalno zakonodavstvo u roku od tri godine nakon stupanja na snagu.

Uklanjanje jaza u platama na osnovu pola

Direktiva nastoji da plate učini transparentnijim tako što će kompanije sa više od 100 zaposlenih obavezati da prijavljuju plate, u pokušaju da se smanji jaz u platama među polovima u EU, koji trenutno iznosi 12,7%.

Poslodavci će morati da preduzmu mere ako razlika u platama neopravdano pređe 5%, dok će zaposleni imati pravo pristupa podacima o platama, razvrstanim po polu, i znati kriterijume koji se koriste za definisanje i povećanje plata, a na koje ne sme da utiče pol.

Direktiva će takođe obezbediti kandidatima za posao pristup informacijama o rasponu plata na pozicijama za koje konkurišu, dok poslodavci neće moći da pitaju za prethodne plate kandidata, ograničavajući mogućnost da njihove prethodne plate utiču na iznose koji im se nude.

Države članice će morati da odrede kazne ako se ne poštuje princip jednakih plata, dok će radnici imati pravo na nadoknadu ako kompanije ne poštuju obaveze podjednakih iznosa.

Štaviše, prema novim pravilima o transparentnosti plata, intersekcionalna diskriminacija će se smatrati otežavajućim faktorom.

„Ovaj zakon je progresivan, moderan, feministički, liberalan, intersekcionalan”, rekla je Samira Rafaela (Renew), koizvestilac na plenarnoj sednici, dodajući da su pravila o transparentnosti plata koja su ranije primenjivale neke zemlje članice imale pozitivan uticaj na jednakost plata.

„Ovo je prvi korak ka kraju jaza u platama na osnovu pola”, rekla je ona.

Velika podrška

Tokom plenarne sednice, 427 poslanika je glasalo za direktivu, uz 79 glasova protiv i 76 uzdržanih.

Direktiva je dobila široku međustranačku podršku od strane zakonodavaca EU iz grupa EPP, Renew, S&D i Levice, dok se nekoliko poslanika iz krajnje desnih partija žalilo da će direktiva stvoriti dodatna administrativna opterećenja za kompanije i da je to mešanje u nacionalne nadležnosti.

Komesarka EU za ravnopravnost Helena Dali pozdravila je podršku parlamenta novim pravilima.

„Današnje usvajanje direktive o transparentnosti plata je značajan korak ka ravnopravnosti u platama u Evropskoj uniji, i povećanju ekonomske i finansijske nezavisnosti žena”, rekla je ona.

Izvor: EURACTIV SRBIJA