Evropska unija najviše uvozi iz Kine, a izvozi u SAD

Tokom 2020. godine Evroska unija je najveću trgovinsku razmenu imala sa Kinom i SAD-om, pokazuju podaci Eurostata.

Prošle godine Evropska unija najviše robe je uvezla iz Kine (22%), SAD-a (12%), Velike Britanije (10%), Švajcarske (6%) i Rusije (6%), dok je naviše izvozila u SAD (18%), Veliku Britaniju (14%), Kinu (10%), Švajcarsku (7%) i Rusiju (4%).

Izvor: Eurostat

Zemlje članice pojedinačno naviše su razmenjivale robu sa Nemačkom. Naime, Danska, Češka, Hrvatska, Bugarska, Austrija, Finska, Francuska, Mađarska, Italija, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija i Švedska najviše robe su izvozile, ali i uvozile iz Nemačke, a Nemačka je nejveći uvoz imala iz Holandije, dok je izvoz išao u SAD.

Belgija je najviše uvozila iz Holandije, a izvozila u Nemačku.

Kipar je najveću razmenu imao sa Grčkom, dok je Grčka najviše uvozila iz Nemačke, a izvozila u Italiju.

Estonija je zabeležila najveću razmenu sa Finskom.

Irska je najviše robe razmenila sa SAD i Velikom Britanijom.

Letonija sa Litvanijom, a Litvanija je uvozila iz Poljskom i izvozila u Rusiju.

Luksemburg je uvozio iz Belgije, a izvozio u Nemačku.

Malta je najveću razmenu imala sa italijom i Nemačkom, Holandija sa Kinom i Nemačkom, Portugalija sa Španijom, a Španija sa Nemačkom i Francuskom.

Izvor: Eurostat

Ilustracija: Pexels / Pixabay