Danas se obeležava Dan Dunava

Dan Dunava obeležava se danas u 14 evropskih podunavskih zemalјa koje su potpisnice Međunarodne konvencije o zaštiti Dunava.  Cilj Konvencije je podizanje svesti za očuvanje reke kod što većeg broja lјudi kao i apel na racionalnu upotrebu vodnih resursa. Obeležavanje Dana Dunava odvija se pod sloganom „Otkrij Dunav”.

Konvencija je potpisana 29. Juna 1994. godine, u Sofiji (Bugarska), od strane podunavskih zemalјa i Evropske unije. Ovaj dan prvi put je obeležen 2004. godine, kada je zvanično doneta odluka o proslavi, na 6. redovnom sastanku ICPDR-a (International Commision for the Protection of the Danube River) u Beču povodom desetogodišnjice potpisivanja Konvencije. Svih 14 podunavskih zemalјa koje su potpisale Međunarodnu konvenciju o zaštiti Dunava proslavlјaju ovaj dan.

Dunav je druga po dužini evropska reka. Sa svojih 2888 kilometara Dunav povezuje istok i zapad Evrope, Atlantik i Mediteran. Kroz Srbiju njegov tok je dug 588 kilometara.

Više od 80 miliona ljudii živi u dunavskom slivu, a 20 miliona ljudi se snabdeva pijaćom vodom iz Dunava.

Kvalitet vode je ozbiljan problem zbog zagađenja koje potiče od miliona ljudi, poljoprivrede I industrije. Trenutno se smatra da samo 24.7% vodnih tela Dunava ima dobro ekološko stanje.

Naslovna fotografija: Danilo Krnjaić / Pixabay