Većina samozaposlenih u EU su muškarci

U drugom kvartalu 2021. 13% zaposlenih ljudi starosti između 20-64 godine u EU bilo je samozaposleno. Preostali zaposleni su pretežno klasifikovani kao uposlenici kod drugih subjekata (86%), a manji deo (manje od 1%) rade kao radnici koji jedini doprinose porodici.

Ilustracija: Pixabay

Među samozaposlenim, muškarci su bili brojniji od žena (67% prema 33%). Nasuprot tome, postojala je prilično ujednačena podela između muškaraca i žena koji su kategorisani kao zaposleni kod drugih (52% prema 48%).

Ispitujući podatke po starosnim grupama, veći procenat ljudi starosti 55-64 godine bio je samozaposlen (17%) u poređenju sa drugim starosnim grupama; 4% od 15-24 godine bilo je samozaposleno, a 13% onih od 25-54 godine.

Pored toga, čini se da je samozapošljavanje nešto češće među zaposlenim ljudima koji imaju nizak nivo obrazovanja (16% ljudi sa niskim nivoom obrazovanja su bili samozaposleni u poređenju sa 12% ljudi sa srednjim nivoom obrazovanja i 13% sa visokim stepenom obrazovanja).

Zaposleni u EU; Izvor: Eurostat

Manje od 4% zaposlenih imao je drugi posao

U drugom kvartalu 2021. godine, nešto manje od 4% zaposlenih u dobi od 20-64 godine imalo je drugi posao u EU. Među njima, 57% onih koji imaju drugi posao radilo je drugi posao kao zaposleni, dok je 39% drugi posao radilo kao samozaposleni.

U zemljama članicama EU, zemlje sa najvećim udelom zaposlenih na dva radna mesta bile su Holandija (10%), Finska i Danska (obe po 7%), Estonija i Litvanija (obe po 6%). Nasuprot tome, 0,5% ili manje zaposlenih imalo je drugi posao u Bugarskoj, Rumuniji i Švedskoj.

Zaposleni koji imaju dva posla, Izvor: Eurostat

Izvor: Eurostat