Na evro koji zaradi muškarac u EU, žena zaradi 86 evrocenti

Žene u EU u proseku još zarađuju manje od muškaraca – na svaki evro koji zaradi muškarac, žena zaradi 86 evrocenti, saopšteno je pred Evropski dan jednakih plata koji se ove godine obeležava 10. novembra.

Ilustracija: Gerd Altmann / Pixabay

„Jednakost je jedna od osnovnih vrednosti EU i temelj je nezavisnosti i slobode ljudi. Žene i muškarci zaslužuju jednaku platu, tretman i mogućnosti“, ističe se u zajedničkom saopštenju potpredsednice Evropske komisije za vrednosti i transparentnost Vere Jurove, komesara za socijalna prava Nikolasa Šmita i komesarke za ravnopravnost Helene Dali.

Komesari su naveli da, iako su iste plate za žene i muškarce predviđene Ugovorima EU pre više od 60 godina, razlike još postoje i to uprkos unapređenju položaja žena u društvu i profesionalnom životu.

Jaz u platama posledica je više faktora – odgovornost za brigu (o porodici) uglavnom je na ženama pa one zbog toga češće rade sa skraćenim radnim vremenom, žene rade u slabije plaćenim sektorima i na slabije plaćenim poslovima unutar sektora, zbog manjih plata imaju i manje penzije…

Ukazuje se i da se nepostojanje istih plata teško utvrđuje a nedostatak transparentnosti plata dovodi žene i neke muškarce u nepovoljan položaj.

Evropska komisija je ranije ove godine predložila Direktivu o transparentnosti plata koja ima za cilj da osnaži radnike konkretnim alatima za ostvarivanje njihovih prava i, što je najvažnije, da unapredi primenu jednakih plata u kompanijama.

Komesari su u zajedničkom saopštenju istakli da današnji zaposleni i mladi, kao i buduća radna snaga, očekuju od poslodavaca više u smislu uključenosti i pravičnosti.

Izvor: N1