Fabrici: EU će i dalje izdvajati resurse za podršku reformi u sektoru vladavine prava

Vladavina prava čini srž pristupanja Srbije Evropskoj uniji, a reforme pravosudnog sistema imaju presudnu ulogu, izjavio je juče šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici na predstavljanju rezultata projekta „EU za Srbiju – Podrška Vrhovnom kasacionom sudu“.

„Neki podaci (o projektu) govore sve: trajanje (sudskih) procesa i zaostaci su prepolovljeni. Ovaj projekat pokazuje kako EU i Srbija mogu naprave promenu radeći zajedno sa svim zainteresovanim stranama. Rezultati bi sada trebali biti održivi na duži rok. EU će i dalje izdvajati resurse za podršku reformi u sektoru vladavine prava“, rekao je Fabrici.

Kako je saopštio EU Infocentar, intenzivnom saradnjom sa Vrhovnim kasacionim sudom, četiri apelaciona suda, 25 viših i 66 osnovnih sudova, Ministarstvom pravde, Pravosudnom akademijom, Visokim savetom sudstva, centrima za posredovanje i medijatorima, projekat EU postigao je izuzetne rezultate u smanjenju zaostalih predmeta, alternativnom rešavanju sporova sa fokusom na medijaciju i usklađivanje sudske prakse.

Kako je istaknuto na konferenciji, rezultati su značajno doprineli efikasnosti pravosudnog sistema i jačanju javnih pravosudnih organa, obezbeđujući tako građanima Srbije poboljšanu pravnu sigurnost, lakši pristup pravdi i transparentniji uvid u rad pravosuđa, dodaje se u saopštenju.

Konferencija je okupila više od 200 učesnika – predstavnika visokih pravosudnih institucija, predsednika sudova, sudija, advokata, medijatora, predstavnika Delegacije EU, kao i predstavnika drugih donatorskih projekata u sektoru vladavine prava i donatorske zajednice Srbiji.

Projekat EU za Srbiju – Podrška Vrhovnom kasacionom sudu finansira Evropska unija, sa ukupnim budžetom od 2,3 miliona evra, a sprovodi konzorcijum koji predvodi Britanski savet u saradnji sa Alternative Consulting i 4Digits Consulting.

Implementacija projekta započela je u septembru 2018. godine, a biće završen 28. februara 2021 sa ciljem da se doprinese unapređenju pravosudnog sistema i vladavine prava u Srbiji, kao i daljem usklađivanju sa standardima EU u oblasti pravde.

Autor: Beta

Izvor: Danas

Naslovna fotografija: Marija Đoković / FoNet