EU pokrenula javnu raspravu o starenju

Evropska komisija je danas pokrenula široku raspravu o izazovima i mogućnostima koje nosi starenje evropskog društva.

U narednim decenijama broj starijih ljudi u EU će rasti i predvidja se da će do 2070. stariji od 65 godina činiti 30 odsto populacije prema 20 odsto sada.

Istovremeno se očekuje da udeo starijih od 80 godina bude više nego udvostručen, na 13 odsto stanovništva EU do 2070, saopštila je Evropska komisija.

Takođe se previđa da će broj ljudi kojima će potencijalno biti potrebna dugotrajna pomoć i nega porasti sa 19,5 miliona u 2016, godini na 23,6 miliona u 2030. i 30,5 miliona u 2050.

U „Zelenoj knjizi“ Evropske komisije – dokumentu koji je osnova debate, govori se o uticaju demografskog trenda na ekonomiju i društvo EU i poziva javnost da izrazi svoje stavove o tom pitanju u javnoj raspravi. Javna rasprava će trajati 12 nedelja.

Taj dokument pokriva brojne oblasti, od promocije zdravih stilova života i podsticanja celoživotnog učenja, do jačanja sistema zdravstvene zaštite i nege kako bi se zadovoljile potrebe starijih.

Ističu se potreba da se više ljudi privuče u radnu snagu i mogućnosti za otvaranje radnih mesta i razmatra uticaj starenja na karijere, blagostanje, penzije, socijalnu zaštitu i produktivnost.

U dokumentu se naglašava značaj uspostavljanja ravnoteže izmedju održivih rešenja za sisteme socijalne zaštite i jačanja medjugeneracijske solidarnosti.

Autor: Beta

Izvor: danas.rs

Naslovna fotografija: Matheus Bertelli / Pexels