U Srbiji u 2019. proizvedeno 338 kg komunalnog otpada po glavi stanovnika

Sa 338 kilograma komunalnog otpada po glavi stanovnika Srbija se nalazi na začelju liste najvećih proizvođača komunalnog otpada u Evropi. Međutim, slaba je to uteha jer uopšte ne zaostajemo mnogo za prosekom Evropske unije. Prema podacima evropske statističke agencije Eurostat, na nivou EU u 2019. godini proizvedeno je 502 kilograma komunalnog otpada po glavi stanovnika,…