EWB analiza: Crvene lampice u procesu izmene Zakona o pristupu informacijama

Novi rok za izmenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, kako se očekuje, jeste četvrti kvartal 2021, ali način na koji je proces do sada vođen ostavlja razlog za zabrinutost. Ovaj zakon predstavlja jedno od glavnih oruđa novinara, članova civilnog društva i akademske zajednice posvećenih transparentnosti državnih institucija i borbi protiv korupcije. Međutim,…