Danci „internet najpismeniji“ u EU, Bugari na začelju liste

Prema istraživanju Eurostata, procenjeno je da je 78 odsto stanovništva Srbije, u poslednja tri meseca 2020. godine koristilo internet. Najniži broj korisnika je zabeležen u grupi ljudi od 65 do 74 godine i iznosi svega 50 odsto. Internet postaje sve važniji poslednjih godina, a posebno 2020. godine, nakon izbijanja pandemije covid-19 i s tim povezanih…