Manje brakova, više razvoda

Dugoročni trend u Evropskoj uniji pokazuje da je broj sklopljenih brakova u opadanju, dok se povećava broj razvoda.

1964. godine bilo je 8 sklopljenih brakova na hiljadu stanovnika u EU da bi taj broj opao na 4,3 u 209. godini.

Istovremeno, stopa razvoda se više nego udvostručila, povećavajući se sa 0,8 na 1.000 osoba u 1964, na 1,8 u 2019.

U 2019. godini zemlje EU sa najvećim brojem brakova u odnosu na ukupnu populaciju bile su Kipar (8,9 brakova na 1.000 osoba), Litvanija (sedam), Letonija i Mađarska (obe 6,7) i Rumunija (6,6). Sledile su ih Slovačka (5,4), Danska i Malta (5,3).

Broj sklopljenih brakova na 1000 stanovnika; Izvor: Eurostat

Najmanje razvoda na Malti i u Irskoj

U 2019. godini, među državama članicama EU, najmanji broj razvoda u odnosu na ukupno stanovništvo zabeležen je na Malti i u Irskoj (0,7 razvoda na 1.000 osoba), zatim u Sloveniji (1,2), Italiji (1,4) i Hrvatskoj (1,5).

Suprotno tome, najviše stope razvoda zabeležene su u Letoniji, Litvaniji i Luksemburgu (sa 3,1 razvodom na 1.000 osoba), Kipru (2,6) i Švedskoj (2,5).

Broj razvoda na 1000 stanovnika; Izvor: Eurostat

Izvor: Eurostat

Ilustracija: Tú Anh / Pixabay