Evropski zakon o slobodi medija: Komisija pokreće javne konsultacije

Evropska komisija objavila je 10. januara otvorene javne konsultacije o predstojećem Evropskom zakonu o slobodi medija, značajnoj inicijativi koju je predsednica fon der Lajen najavila u svom obraćanju o stanju u Uniji u 2021. kako bi zaštitila pluralizam i nezavisnost medija na unutrašnjem tržištu EU. Ovo je usledilo nakon poziva za dokaze objavljenog 21. decembra 2021. u kojem se navode glavni ciljevi inicijative, moguće opcije i uticaji.

Ilustracija: Evropska unija

Potpredsednica EK za vrednosti i transparentnost, Vera Jourova, rekla je: „Mediji su stub demokratije. Ali danas ovaj stub puca, uz pokušaje vlada i privatnih grupa da izvrše pritisak na medije. Zbog toga će Komisija predložiti zajednička pravila i zaštitne mere za zaštitu nezavisnosti i pluralizma medija. Novinari bi trebalo da budu u mogućnosti da rade svoj posao, obaveštavaju građane i pozivaju na odgovornost bez straha i naklonosti. Sada smo otvorili široke konsultacije kako bismo došli do najboljeg predloga.“

Komesar za unutrašnje tržište Tijeri Breton je dodao: „Moramo se pobrinuti da evropski mediji ostanu nezavisni, inovativni i održivi i da rade bez ikakvog neopravdanog mešanja u njihove aktivnosti, bilo da su privatni ili javni. Danas pokrećemo naše konsultacije o predstojećem Zakonu o slobodi medija: želimo da čujemo vaše stavove i istražimo vaša rešenja za otporno medijsko tržište, koje građanima pruža različite i pouzdane informacije.“

Namera konsultacija je prikupljanje stavova o najvažnijim pitanjima koja utiču na funkcionisanje unutrašnjeg medijskog tržišta, uključujući različite vrste mešanja u medije, kao i ekonomska kretanja. Pokriva tri glavne oblasti koje se odnose na medijska tržišta, prva se fokusira na transparentnost i nezavisnost (npr. ispitivanje transakcija na medijskom tržištu, transparentnost vlasništva nad medijima i merenje publike), druga na uslove za njihovo zdravo funkcionisanje (npr. izloženost publike različitim stavovima, medijske inovacije na tržištu EU) i treći o pravednoj raspodeli državnih resursa (npr. nezavisnost javnih medija, transparentnost i fer distribucija državnog oglašavanja). Takođe se očekuju povratne informacije o osnovnim opcijama upravljanja za Zakon koji bi se mogao nadovezati na Evropsku regulatornu grupu za audiovizuelne medijske usluge (ERGA).

Predlog bi Komisija trebalo da predstavi u trećem kvartalu 2022. Otvorene javne konsultacije nastoje da prikupe stavove, dokaze i podatke građana, posebno novinara, medija (kako privatnih tako i javnih), akademije, civilnog društva, javne vlasti, preduzeća i svih zainteresovanih strana da pomognu Komisiji da oblikuje ova nova pravila. Komentari se mogu dati do 21. marta 2022. na portalu Recite svoje mišljenje.

Pozadina

Evropski zakon o slobodi medija planiran je za usvajanje u trećem kvartalu 2022. godine, kako je navedeno u Programu rada Komisije za 2022. godinu. Ona će se nadovezati na revidiranu Direktivu o audiovizuelnim medijskim uslugama, koja postavlja pravila za nezavisnost medijskih regulatora, promoviše transparentnost vlasništva nad medijima i priznaje da uređivačke odluke treba da budu oslobođenje od mešanja drugih aktera. Inicijativa će se fokusirati na eliminisanje barijera za uspostavljanje i rad medijskih usluga i imaće za cilj uspostavljanje zajedničkog okvira za unapređenje unutrašnjeg tržišta u medijskom sektoru, u cilju očuvanja slobode medija i pluralizma na tom tržištu. Biće koherentan sa naporima EU u promovisanju demokratskog učešća, borbi protiv dezinformacija i podršci slobodi i pluralizmu medija kako je navedeno u Evropskom akcionom planu za demokratiju. Konkretno, dopuniće nedavno usvojenu Preporuku o zaštiti, bezbednosti i osnaživanju novinara, predloženi paket Zakona o digitalnim uslugama i predstojeću inicijativu za zaštitu novinara i zaštitnika prava od sudskih sporova (SLAPP). Evropski zakon o slobodi medija će takođe ići ruku pod ruku sa akcijama koje se odnose na održivost, otpornost i digitalnu transformaciju medijskog sektora, koje se sprovode u okviru Akcionog plana za medije i audiovizuelne medije.

Izvor: NUNS