CHATGPT POLOŽIO ISPIT ZA DOBIJANJE LEKARSKE DOZVOLE: Dao više tačnih odgovora od prosečnog studenta medicine

ChatGPT je položio ispit za dobijanje lekarske dozvole, u jednom slučaju dao 75 odsto tačnih odgovora, dok je za prelaznu ocenu potrebno 60 odsto.

IZVOR: YOUTUBE/ADRIAN TWAROG

ChatGPT je uspešno odgovorio na pitanja američkog testa za dobijanje dozvole za bavljenje lekarskom praksom, potvrdili su istraživači iz tehnološke kompanije “AnsibleHealth”.

ChatGPT, chatbot servis koji je postigao izuzetnu popularnost za samo dva meseca, položio je trodelni američki Ispit za dobijanje dozvole za bavljenje medicinom (USMLE). Prosečno je potrebno 60 odsto tačnih odgovora, a ChatGPT je u nekoliko iteracija imao između 52,4 i 75 odsto tačnih odgovora.

“Dostizanje prelaznog rezultata na dokazano teškom ispitu za eksperte, i to bez ljudske pomoći, predstavlja značajno dostignuće u sazrevanju AI tehnologije”, saopštila je kompanija koja je sprovela istraživanje.

ChatGPT je već položio ispite iz poslovanja i prava, a sada je odgovarao na 350 pitanja sa prošlogodišnjeg USMLE testa.

Ovaj test sastoji se iz tri dela. Najčešće se prvi deo polaže na drugoj godini medicine, drugi na četvrtoj, a treći po završetku fakulteta i prve godine staža. Test je u upotrebi od 1992. godine, i svake godine polaže ga 100.000 budućih licenciranih doktora.

Dva doktora su ocenjivala odgovore koje je ChatGPT dao, dok je treći kontrolisao eventualna neslaganja u rezultatima.

ChatGPT je dobio bolji rezultat od konkurentskog modela PubMedGPT, koji je učio isključivo iz literature domena biomedicine. Taj chatbot je dobio 50,8 odsto tačnih odgovora.

Izvor: Euroactiv